Corona virus II


Das Corona-Virus führt dazu, dass music&friends alle weiteren Veranstaltungen einschließlich der Cantate Dresden Anfang November absagen muss. Die Vorbereitung für das Adventsingen Prag sind noch aktuell; die Stadtverwaltung in Prag wird in der kommenden Zeit über die Rahmenbedingungen für den Weihnachtsmarkt am Altstädter Ring und das damit verbundene Kulturprogramm auf der Open-air-Bühne entscheiden.
music&friends bietet Chören und Musikgruppen, die ein intensives Probe-Wochenende planen, entsprechende Kurzaufenthalte an attraktiven Orten wie Marienbad, Dresden, Budweis und bei Amsterdam an. 

Z důvodů korona-pandemie zrušilo music&friends veškeré akce do začátku listopadu 2020, tzn. včetně festivalu Cantate Dresden 2020. Přípravy na festival Adventní zpěvy Praha 2020 jsou stále aktuální. Budeme vás informovat, jakmile budou stanovené podmínky vánočního trhu na Staroměstské náměstí vč. rozsahu kulturního programu na otevřeném pódiu Magistrátem hlavního města Prahy.
music&friends nabízí pěveckým sborům a hudebním skupinám individuální výlet na soustředění v podobě intenzívních víkendových pobytů v několika atraktivních destinacích jako např. v Praze, Mariánských Lázních, Českých Budějovicích, Drážďanech nebo Amsterdamu jako individuální výlet.
 

08-2020


Due to the corona virus music&friends has to cancel all further events including the Cantate Dresden at the beginning of November. The preparations for the Advent Sing Prague are still in progress; the city administration in Prague will decide about the general conditions for the Christmas market and the related cultural programme on the open-air stage in the next weeks.
Choirs and music groups planning an intensive rehearsal weekend can get an offer from music&friends in the spa Marianske Lazne (Marienbad), Dresden and near Amsterdam. Il virus corona significa che music&friends devono annullare tutti gli altri eventi, compresa la Cantate Dresden, all'inizio di novembre. I preparativi per Avvento a Praga sono ancora aggiornati; Nel prossimo futuro, l'amministrazione comunale di Praga deciderà sulle condizioni generali per il mercatino di Natale in Piazza della Città Vecchia e il programma culturale associato sul palcoscenico all'aperto. 

Corona virus


Wegen dem Corona-Virus und den damit verbundenen Einschränkungen sind alle unsere Veranstaltungen bis einschließlich Mai 2020 abgesagt. Über das weitere Vorgehen informieren wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn realistische Einschätzungen möglich sind. Die Planungen für die 2. Jahreshälfte 2020 gehen normal weiter. Bei Fragen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Vzhledem ke koronavirové pandemii jsou všechny naše akce zrušeny do konce května 2020. Budeme vás souběžně informovat, pokud nastanou realistická nová usnesení. Naplánované akce na druhou polovinu roku 2020 jsou zatím všechny akutální. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

03-2020


Due to the corona virus and the associated travel restrictions, all our events are cancelled until end of May 2020. We will inform you about the further procedure at a later date, when realistic assessments are possible. The planning for the 2nd half of 2020 continues normally. Don't hesitate to contact us for any question!

A causa del virus corona e delle restrizioni associate, tutti i nostri eventi sono cancellati fino a maggio 2020. Vi informeremo sull'ulteriore procedura in un secondo momento, quando saranno possibili valutazioni realistiche. La pianificazione per la seconda metà del 2020 continua normalmente.

News 11-2019

Wolfgang Buchmann, Gründer von music&friends, wurde von der Vereinigung tschechischer Chöre für seinen Beitrag zur Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Chormusik gewürdigt. Die Auszeichnung wurde am 11.11.2019 beim Konzert „Spiegel der Freundschaft“ im Rahmen des Festivals festa academica im Gebäude des Tschechischen Senates von Herrn Mgr. Jiří Růžička (1. Stellvertreter des Senatspräsidenten im Parlament der Tschechischen Republik) und Herrn Mgr. Roman Michálek, Ph.D. (Vorsitzender der Vereinigung tschechischer Chöre) überreicht.

Wolfgang Buchmann, founder of music&friends, was honoured by the Association of Czech Choirs for his contribution to the development of international cooperation in the field of choral music. The award was presented on 11.11.2019 at the concert "Mirror of Friendship" during the festival festa academica in the building of the Czech Senate by Mr. Mgr. Jiří Růžička (1st Deputy President of the Senate in the Parliament of the Czech Republic) and Mr. Mgr. Roman Michálek, Ph.D. (Chairman of the Association of Czech Choirs).

Wolfgang Buchmann, zakladatel music&friends, byl oceněn Unií českých pěveckých sborů za přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti sborového zpěvu. Cena byla udělena panem Mgr. Jiřím Růžičkou (první místopředseda Senátu PČR) a panem Mgr. Romanem Michálkem, Ph.D. (předseda Unie českých pěveckých sborů) dne 11.11.2019 v Hlavním sálu Vladštějnského paláce v budově Senátu Poslanecké sněmovny ČR během koncertu „Zrcadlo přátelství“ v rámci festivalu festa academica.